kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Bibliografia

 

 1. Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1945, Londyn 1949.
 2. Anders Władysław, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.
 3. Armia Polska w ZSRR 1941-1942, Warszawa 1991.
 4. Biegański Witold, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1967.
 5. Bohusz-Szyszko Zygmunt, Czerwony sfinks, Rzym 1946.
 6. Berberyusz Ewa, Anders spieszony, Londyn 1992.
 7. Czarnecki Janusz, Zarys historii wojennej 15 pułku ułanów poznańskich, Warszawa 1929.
 8. 2 Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, red. Tadeusz Panecki, Warszawa 1992.
 9. Działania 2 Korpusu we Włoszech, Przedmowa gen. broni Władysław Anders, red. Stanisław Biegański, t. I, Londyn 1963.
 10. Dzieje 15 pułku ułanów poznańskich (1 pułku ułanów wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962.
 11. Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941-1945, Przygotowanie do druku, wstęp i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin 1998.
 12. Dziennik czynności p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa 26  II – 28 V 1945, przygotowanie do druku, wstęp i opracowanie Bogusław Polak, Leszno 2003.
 13. Englert Juliusz L., Barbarski Krzysztof, Generał Anders, Warszawa 1991.
 14. Felsztyn Tadeusz, Dzieje 2 Korpusu, Londyn 1947.
 15. Friszke Andrzej, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
 16. Generał Anders. Życie i chwała, w opracowaniu i pod redakcją Mariana Hemara, Londyn 1970.
 17. Generał broni Władysław Sikorski – generał dywizji Władysław Anders. Korespondencja 1941 – 1943. Wybór dokumentów, Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin 2000.
 18. Gen. Władysław Anders – od Łubianki do Bolonii. Dokumenty, pamiątki, fotografie. Katalog wystawy, Londyn 1970.
 19. Głowacki Ludwik, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976.
 20. Grzelak Czesław, Dziennik sowieckiej agresji wrzesień 1939, Warszawa 1994.
 21. Grzelak Czesław, Kampania polska 1939, Warszawa 2005.
 22. Grzelak Czesław, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2001.
 23. Habielski Rafał, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
 24. Jurga Tadeusz, Karbowski Władysław, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987.
 25. Jurga Tadeusz, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.
 26. Kopański Stanisław, Wspomnienia wojenne 1939-1946, Londyn 1961.
 27. Kot Stanisław, Listy z Rosji, Londyn 1955.
 28. Kot Stanisław, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959.
 29. Królikowski Bohdan, Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej, Lublin 2002.
 30. Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.
 31. Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej, red. Bogusław Polak, Poznań 1986.
 32. Leżeński Cezary, Kukawski Lesław, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991.
 33. Mierzwiński Zbigniew, Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990.
 34. Naczelne władze wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939- 1945). Dokumenty, opracowanie Józef Smoliński, Warszawa 2004.
 35. O niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921, oprac. Marek Jabłonowski i Adam Koseski, Warszawa – Pułtusk 1999.
 36. Panecki Tadeusz, Generał Władysław Anders. Dowódca 2 Korpusu, p.o. Naczelnego Wodza PSZ [w:] Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, red. Stefan Zwoliński, Warszawa 1995.
 37. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I Kampania wrześniowa, cz. 1, 2, 3, 4, Londyn 1951, 1954, 1959, 1986; t. II Kampanie na obczyźnie, cz. 2 1941- 1944, Londyn 1975.
 38. Porwit Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r., t. I-III, Warszawa 1983.
 39. Rowecki Stefan, Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939), Warszawa 1988.
 40. Rómmel Juliusz, Za Honor i Ojczyznę. Wspomnienia, Warszawa 1958.
 41. Sarner Harvey, Zdobywcy Monte Cassino, Poznań 2006.
 42. Schweizer Ludwik, Wojna bez legendy, Kirkcaldy 1943.
 43. Smoliński Aleksander, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 1999.
 44. Stawecki Piotr, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.
 45. Sthal Zdzisław, Generał Anders i 2 Korpus, Londyn 1989.
 46. Szawłowski Ryszard, Wojna polsko – sowiecka 1939, t. I-II, Warszawa 1995.
 47. Szkice do działań 2 Korpusu we Włoszech, t. I, Londyn 1956.
 48. Szmagier Krzysztof, Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993.
 49. Wańkowicz Melchior, Bitwa o Monte Cassino, t. I-III, Rzym 1945-1947.
 50. Wawer Zbigniew, Znów w polskim mundurze. Armia polska w ZSRR sierpień 1941– marzec 1942, Warszawa 2001.
 51. Władysław Anders [w:] Słownik historii Polski 1939-1948, red. Andrzej Chwalba i Tadusz Gąsowski, Kraków 1994.
 52. Wrzosek Mieczysław, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917-1918, Warszawa 1969.
 53. Zając Józef, W Szkocji i na Środkowym Wschodzie, Londyn 1967.
 54. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Przedmowa Władysław Anders, Londyn 1982.
 55. Żaroń Piotr, Armia Andersa, Toruń 1996.

 
 

 
medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo