kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Galeria


Wizyta u Przew. Rady Najwyższej ZSRR, Kalinina. Od lewej: amb. Kot, gen. Sikorski, wicemin. Wyszyński, Kalinin, gen. Anders
4.XII.1941. Gen. Sikorski podpisuje deklarację polsko-sowiecką na Kremlu. Od prawej: Stalin, gen. Sikorski, min. spraw zagr. Mołotow, min. Kot, gen. Anders
Portret Generała w czapsce futrzanej, pierwsze oficjalne zdjęcie Generała na terenie ZSSR
W pierszym rzędzie od lewej: generałowie Karaszewicz-Tokarzewski, Anders i Boruta-Spiechowicz; powyżej gen. Bohusz-Szyszko i płk Okulicki
Od prawej: gen. Szarecki, płk Okulicki, gen. Anders, rtm. Klimkowski
Pierwsza zima na wolności
Armia Polska w ZSRR - defilada
Wizyta Naczelnego Wodza w ZSRR. Od lewej: gen. Anders, gen. Sikorski, wiceminister Wyszyński, minister Kot
Tockoje, 14.XII.1941. Naczelny Wódz w towarzystwie gen. Andersa wizytuje 6 DP. Od lewej: ppłk dypl. Domoń - szef sztabu 6 dyw., płk Okulicki i gen. Karaszewicz-Tokarzewski - d-cy 7 i 6 DP. Za gen Sikorskim amb. Wyszyński i min. Kot
Inspekcja d-cy Armii Polskiej w Tockoje. Nowo otrzymana broń. Od prawej: gen. Szarecki, gen. Anders, gen. Tokarzewski, ppłk Pstrokoński
Tatiszczewo, grudzień 1941. Gen. Anders, gen. Boruta-Spiechowicz - d-ca 5 DP i sowiecki oficer łącznikowy Grigorienko w otoczeniu oficerów
Taszkent, 1.IV.1942. Odlot do Londynu. Od prawej: ppłk Bąkiewicz, ppłk Tiszkow, gen. Bohusz-Szyszko, gen. Anders, gen. Żukow, oficer sowiecki i rtm. Kiedacz
Wizyta u Prezydenta RP Raczkiewicza
Wielka Brytania, 1942. 1 Dywizja Pancerna. Od lewej: gen. Maczek, kierowca czołgu, gen. Anders, gen. Klimecki, ppłk Izdebski, ppłk dypl. Majewski

Jangi-Jul, w okolicach Taszkientu, Przegląd oddziału Pomocniczej Służby Kobiet (PSK). Od prawej por. Romanowski i gen. Bohusz-Szyszko

Zabiedzone i przeraźliwie wychudłe dzieci - często osierocone - znalazły pierwszą po latach troskliiwą opiekę odtworzonego Wojska Polskiego

Jangi-Jul, czerwiec 1942. Od lewej: por. Rejmański, płk Kunstler, NN, płk dypl. Wiśniowski, gen. Bohusz-Szyszko, insp. PSK Wysłouchowa i ks. biskup Gawlina z gen. Andersem

Jangi-Jul, 27.VI.1942. Spotkanie Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR z ludnością cywilną. Za Generałem gen. Bohusz-Szyszko

Jangi-Jul, 1942. Gen. Anders dekoruje Krzyżami Walecznych oficerów swojej jednostki z kampanii wrześniowej 1939. Od lewej: kpt. Rankowicz, rtm. Kiedacz i rtm. Klimkowski

Jangi-Jul, lato 1942. Generał Anders z wychowankiem batalionu "S", Kazimierzem Kotkiewiczem (Gostkiewiczem?). Od lewej: rtm. Kiedacz oraz por. dr Kwella

image

medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo