kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Galeria


Venafro, marzec 1944. Gen. Anders, gen. Juin - d-ca Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego, i gen. Kirkman, d-ca 13 Korpusu Brytyjskiego
Calia Volturno, 4.III.1944. Generał Anders w rozmowie z gen. de Gaullem
Komandosi w początkach akcji
Walki o Monte Cassino
Ciężka praca emisariuszy na Mass Albaneta
Jeńcy niemieccy pod Monte Cassino
Część plutonu 1 szwadronu 12 p.uł. Podolskich, który pierwszy dotarł do klasztoru Monte Cassino 18.V.1944 r. o godz. 9.50. Od lewej: wachm. Wróblewski, za nim uł. Sadowski, ppor. Gurbiel (w furażerce), za nim kapr. Prygodzicz, kapr. Orłow (klęczy), uł. Bruliński (z proporczykiem pułkowym, który na gałęzi drzewa oliwnego przez 40 min. zastępował państwową flagę); uł. Kowalski, por. Hrynkiewicz (klęczy) i uł. Galina
18.V.1944. Dzień chwały polskiego żołnierza. Monte Cassino zdobyte! Pośrodku (w czapce) ppłk Griffith Jones.
Flaga polska na gruzach klasztoru
Na drodze oczyszczonej z niemieckich min przez saperwów 3 DSK. Od lewej: ppor. Lubomirski, gen. Duch, płk Skąpski - d-ca saperów.
Generał opisuje wydarzenia na wzgórzu "Widmo"
Po zwycięskiej bitwie o Monte Cassino w maju 1944 r. Sztandary 3 DSK i 5 KDP
Mass. Albeneta - gen. Anders i kpt. Woźniak
Aqua Fondata, maj 1944. D-ca 2 Korpusu na cmentarzu polowym. Płk Rudnicki (częściowo widoczny), por. Romanowski i por. Chmielewski

Narada przed akcją. Od lewej: gen. Sulik, gen. Rudnicki

Cervano nad rzeką Rapido. "Czerwone maki na Monte Cassino" (słowa: Ref-Ren, muz.: A. Schutz) śpiewano po raz pierwszy u podnóża klasztoru; śpiewa Gwidon Borucki)

Ciężka artyleria w akcji

Ankona, 18.VII.1944. Pojazdy Pułku Ułanów Karpackich wkraczają do zdobytej Ankony

Perugia, 26.VII. 1944. Gen. Anders wita króla Jerzego VI

Rzym, 1.VII.1944. Dekoracja gen. Andersa amerykańskim Legion of Merit. Od prawej: gen. Devers, gen. Sosnkowski i gen. Alexander

Castel Mondolfo, 26.VIII.1944. Spotkanie z premierem Churchillem

Predappio, 5.I.1945. Generał Anders dekoruje gen. Clarka, d-cę 5 Armii Amerykańskiej, Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Generał Anders wręcza Piusowi XII znalezioną przez żołnierzy laskę opata Monte Cassino, którą Niemcy zabrali z klasztoru

Składanie wieńca przez dowódcę 2 Korpusu pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Rzymie

Msza polowa w obecności gen. Sosnkowskiego: gen. Anders w Grupie Artylerii

San Basilio, 18.III.1945. W rozmowie z żołnierzami 7DP: drugi od lewej ppłk Kramczyński; obok Generała ppłk Święcicki

Walki Korpusu pod Polveridgio

Inspekcja gen. Andersa, p.o. Naczelnego Wodza, w oddziałach Polskich Sił Powietrznych stacjonujących na lotnisku Northolt pod Londynem. Od lewej siedzą: mjr pil. Janus, płk pil. Pawlikowski, gen. Anders i gen. bryg. pil. obs. Ujejski - d-ca Polskich Sił Powietrznych. Stoją: mjr pil. Nowierski, mjr pil. Kołaczkowski, mjr pil. Brzezina i kpt. pil. Żak

Haddington, 31.III.1945. Wizyta gen. Andersa w Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po lewej gen. Głuchowski; tyłem stoi gen. Glabisz

5.IV.1945. Generał Anders w rozmowie ze spadochroniarzem, który był uprzednio wcielony siłą do armii niemieckiej

Czołgi

Generał Anders salutuje sztandar Samodzielnej Brygady Spadochronowej

W czasie akcji wydzielone oddziały żandarmerii pełniły funkcję Regulacji Ruchu (RR) i ustawiały znaki kierujące i rozpoznawcze

Żołnierski grób.

Współpraca między oddziałami polskimi (1 Pułk Ułanów Krechowieckich) i partyzantami włoskimi w momencie zajęcia Bolonii. Z mapą d-ca 2 szwadronu rtm. Rukat

Ludność włoska wita oswobodzicieli Bolonii

image

medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo