kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Galeria


Wilhelmshaven, 19.V.1945. Inspekcja oddziałów 10 Brygady Pancernej przez p.o. Naczelnego Wodza. Od lewej: gen. Maczek, za gen. Andersem płk dypl. Grudziński; salutuje d-ca plutonu 2 Pułu Pancernego.
Bolonia, 29.VI.1945. W dniu dekoracji żołnierzy polskich i amerykańskich.
San Benedetto, 17.VII.1945. Przysięga rekrutów 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Bolonia, 7.X.1945.Uroczystość wręczenia medali i dyplomów dziękczynnych żołnierzom polskim za uwolnienie Bolonii. Od lewej: prezydent miasta Dozzo, gen. Anders, gen. Bohusz-Szyszko, kpt. Łubieński i gen. Duch
Generał Anders z synem Jerzym i córką Anną
Uroczystość z okazji wydania dwusetnego numeru "Orła Białego". Po lewej ppłk Protasewicz
"Mamma, son' tanto felice..."
Kompania honorowa 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej
Pomnik poległych żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1.V.1946. Podczas wizyty gen. Lee w 2 Korpusie; z prawej d-ca 10 Pułku Huzarów mjr Smodlibowski
San Elpido, 5.V.1946. Biskup Gawlina poświęca sztandary 10 PAC
Loreto, 6.V.1946. Poświęcenie polskiego cmentarza
Prawosławny biskup polowy Sawa w otoczeniu żołnierzy 15 Pułku Ułanów na cmentarzu w Loretto. Pierwszy od lewej ks. prawosławny Wsiewołod Jaśków (kapelan 2 Korpusu)
Gen. Anders i gen. Rakowski na cmentarzu Loreto przy grobach żołnierzy wyznania mojżeszowego

Jessi, 24.IV.1946. Generał Anders żegna Sir Harolda Macmilla, brytyjskiego ministra stanu. Od lewej: gen. Anders, gen. Bohusz-Szyszko, gen. Morgan, sir Harold, Pierwszy od prawej płk Łowczowski

Chieti, 14.VI.1946. Święto 3 Pułku Ułanów Śląskich. Gen. Anders z najmodszym "ułanem" - Bogusławem Koniakiem

Cesena, 19.VII.1946. W dniu święta 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Pośrodku gen. Sulik; z prawej płk Milewski, d-ca pułku; za nim ppłk Elsner

Ankona, 18.V.1946. Wręczenie nagród sportowych

Przed audiencją u papieża Piusa XII. Pierwszy rząd od lewej: NN, płk Szymański (w amerykańskim mundurze), amb. Papee, gen. Anders, bp polowy Gawlina, ppłk Kończyc, radca Bronowski. W drugim rzędzie trzeci od lewej por. Łubieński, red. Fajans, por. Lubomirski, ppłk Bąkiewicz, ks. prał. Meysztowicz. W trzecim rzędzie od lewej st. wachm. Rozum, kpr. podch. Bystrzycki, czwarty - sierż. Bugajski, sierż. Pawlak, NN, plut. Lebiedziewicz

Rzym, 23.VII.1946. Podpisanie umowy między opatem klasztoru Monte Cassino, O. Lee, i d-cą 2 Korpusu w sprawie opieki nad polskim cmentarzem

Uroczystość złożenia sztandarów PSZ w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie

Uroczystość złożenia sztandarów PSZ w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie

Poczty sztandarowe - w oczekiwaniu na przybycie Naczelnego Wodza; pierwszy od lewej sztandar Polskich Sił Powietrznych i bandera Marynarki Wojennej

image

medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo