kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Galeria


"Polonia semper fidelis", album wręczony papieżowi Piusowi XII w 1950 roku. Po lewej ks. prał. Kornacki, po prawej p. Renata Andersowa
Z wizytą w Monachium, w siedzibie Radia Wolna Europa: od lewej red. Mierzanowski, Renata Anders, Anna Maria, Generał oraz Jan Nowak (Jeziorański) z żoną
Z żoną Ireną i córką Anną Marią
Generał wizytuje harcerzy na obozie w Anglii; od lewej hm. K. Kościa-Zbirohowski, hm. Obtułowicz i dh Andrzejowski
1950 r. Podczas jednej z wizyt w St. Zjedn. gen. Anders był gościem prezydenta Kennedy'ego. Generałowi towarzyszył mjr Lubomirski
Procesja Bożego Ciała na Balham. Ks. prał. Elston-Gogoliński w asyście Prezydenta RP Augusta Zaleskiego i gen. Andersa
Londyn, 19.IV.1952. Manifestacja katyńska w rocznicę zbrodni katyńskiej. Od lewej: prez. Drwęski, gen. Anders, prez. Kozłowski, kongresman Madden
8.XI.1956. Spotkanie z gen. Gruentherem, d-cą Wojsk Sprzymierzonych w Europie (NATO). Z prawej mjr Lubomirski
Składanie życzeń noworocznych prezydentowi RP Augustowi Zaleskiemu. Od lewej: gen. Odzierzyński, gen. Dembiński, gen. Regulski, gen. Kopański, gen. Podhorski, Prezydent RP Zaleski, rtm. Tyszkiewicz, gen. Anders, gen. Bortnowski, gen. Zahorski
Dziesięciolecie bitwy o Monte Cassino. Generał w towarzystwie pani Clare Lucy - ambasadora Stanów Zjednoczonych we Włoszech, i ambasadora Rządu RP przy Watykanie Papee (pierwszy z prawej) udaje się na mszę św.
Generał Anders składa wieniec pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Londynie
Generał w otoczeniu dziatwy szkolnej w strojach ludowych w czasie wizyty w Manchesterze
Generał z żoną i córką w gabinecie w Instytucie Polskim i Muzeum im gen. Sikorskiego w Londynie
Montreal, 1967. Trzy pokolenia: gen. Anders z synem Jerzym i wnukiem Władysławem (nieobecna na zdjęciu starsza córka Jerzego - Barbara)

Hołd pod pomnikiem lotnika na Northolt 18.IX.1965. Od lewej: (na przodzie) mjr pil. Putz, poczet sztandarowy: mjr Jonikas, kpt Malinowski, kpt Sawicki, Group Capt. Wandzilak, Air Marshal Theodore Malhomme, gen. Anders, za nim ppłk Z. Nadratowski i kpt mar. W. Nadratowski. Pierwszy od prawej red. Hęciak

Rada Trzech - reprezentacja polityczna emigracji: amb. Raczyński, gen. Anders, gen. Bór-Komorowski

Księżna Kentu w towarzystwie gen. Andersa na uroczystości 25-lecia założenia "Ogniska Polskiego" na Kensingtonie. Od lewej: prez. Jundziłł-Baliński, gen. Anders, gen. Regulski, amb. Raczyńskim po prawej dyr. Kaczmarski; nad nim F. Wróblewski. Nad księżną Kentu kier. "Ogniska Polskiego", p. Kamionkowa

Dekoracja orderem Virtuti Militari sztandarów pułkowych przez Naczelnego Wodza za udział w II wojnie światowej. Pierwszy od lewej kpt. Smaczny. Przy sztandarach od lewej: kpt. dypl. Kapis, rtm. Ziółkowski; za Generałem po lewej gen. Grudziński, NN, NN; w głębi chor. Czekatowski, płk Zgorzelski

Otwarcie wystawy filatelistycznej w związku z obchodami 100-lecia urodzin Marszałka Piłsudskiego: starsza córka Marszałka - dr Wanda Piłsudska i Krzysztof Jaraczewski - syn młodszej córki - Jadwigi

Uroczystość poświęcenia płyty pamiątkowej Polskich Sił Powietrznych w londyńskim kościele RAF-u, 8.IX.1968

Generał przemawia do uczestników 50-lecia Wyższej Szkoły Wojennej, 1969 r. Od lewej: płk Sawczyński, ppłk Jarski, ppłk Morawicz, ppłk Faure, gen. Noel, gen. Rudnicki, płk Leśniak. W drugim rzędzie: ppłk Zamoyski, częściowo widoczny gen. Glabisz

Ostatnia wizyta gen. Andersa we Włoszech na cmentarzu Monte Cassino w dniu przekazania nad nim opieki Związkowi Harcerstwa Polskiego. Od lewej za Generałem: mjr Szadkowski, mjr Soboniewski, red. Trościanko ired. Chudzyński

Hm. Kaczorowski, Przeodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, salutuje sztandar harcerek z Kanady; po lewej komendantka wyprawy chorągwi hm. Błaszczyk

Obchody 25-lecia bitwy pod Monte Cassino. Od lewej siedzą: prezes Sabbat. amb. Papee, gen. Anders, przeor opactwa Benedyktynów o. Rae. Stoją: Anna Anders, mjr Lorentz, za nim ppłk Maciejczyk, gen. Bobiński; w głębi płk Wirth; w mundurze mjr Soboniewski

Akademia ku uczczeniu pamięci gen. Sosnkowskiego w Londynie. Od prawej: ppor. Huczyński (delegat AK), ppł Dusza, por. J. Zaorski, chor. Pfeiffer. Poczty sztandarowe: 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich i 24 Pułku Ułanów

Warta przy trumnie Generała w kościele św. Andrzeja Boboli. Od lewej: hm. Trzeciecki, dr Jagodziński, hm. Siciński, kpt. Morozewicz, por. Kaczorowska, sierż. pchor. Konopka, H. Kolegowicz, dhna Garlińska

Ostatnia droga Generała do podnóża opactwa Monte Cassino - miejsca wiecznego spoczynku wśród żołnierzy 2 Korpusu, poległych w czasie walk w maju 1944

Od lewej: Jerzy Anders (syn), ppłk Tadeusz Anders (brat), córka Anna, p. Renata Andersowa, mjr Lubomirrski, mjr Łubieński

Uroczystości pogrzebowe na Monte Cassino

image

medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo