kontakt
tlo glowka tlo
tlo
tlo
tlo
 
slowa
 

Opieka merytoryczna

dr Jerzy Majka - historyk , kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Doktoryzował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią Małopolski w XIX i XX w.,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wojskowych. Ważniejsze publikacje książkowe:

  • Garnizon rzeszowski we wrześniu 1939 r. (1989);
  • 17 pułk piechoty (1992);
  • Strzelcy, kanonierzy, ułani. Wojsko w międzywojennym Rzeszowie (1997);
  • Rzeszów podczas I wojny światowej (1998);
  • Ułani króla Jana. Z dziejów 20 pułku ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego (2004);
  • Generał Stanisław Maczek (2005);
  • Garnizon Rzeszów w latach 1918-1939 (2005);
  • Strzelcy. Z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie (2006);
  • Generał Władysław Sikorski (2007);
  • Współautor Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki (2007).

Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w 2006 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medal
 
medal
tlo
tlo
 
tlo
tlo

© Copyright by WSIiZ
Wykorzystano materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kancelarii Senatu RP,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
created by e-service

tlo
tlo